Blog

Zakelijk vergaderen

Het zijn berichtjes die je graag vaker zou lezen. Een grote verzekeraar maakt bekend het aantal zakelijke vluchten structureel te halveren. Ook andere grote bedrijven geven aan dat ‘vergaderen op afstand’ de nieuwe norm gaat worden.

Deze week nam ik deel aan de jaarlijkse vergadering van de landelijke Raad van Kerken. De afgelopen jaren ben ik regelmatig medio december naar Amersfoort getreind voor deze vergadering waar de provinciale besturen – ik zit in dat van Groningen-Drenthe – worden bijgepraat en zelf verslag doen van hun activiteiten. Nu was er een Zoom-meeting, waarvoor ook leden van plaatselijke Raden van Kerken voor uitgenodigd werden.

Een nieuwe vorm, maar eigenlijk was het een stuk leuker. Omdat je allerlei verhalen en ervaringen uit diverse plaatsen hoort. Omdat er goede gelegenheid was om in kleine groepjes – in de zgn. break-outroom – door te praten.

De nieuwe voorzitter van de landelijke Raad, Geert van Dartel, schetste kort een paar belangrijke thema’s van het afgelopen jaar. Hij antwoordde op de vraag naar de missie van de Raad van Kerken, met drie punten:
– gezicht geven aan de gemeenschap van kerken;
– stem geven aan de kerk in de samenleving;
– werken aan verdraagzaamheid en interreligieuze samenwerking.

Kijk ook eens op de vernieuwde website, waar heel veel bruikbaar materiaal voor plaatselijke groepen te vinden is!

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply