Over mij …

Ik ben geboren in 1963 en opgegroeid in Emmen. Sinds 1986 getrouwd met Annette. Samen hebben we vier (volwassen) kinderen, die inmiddels het huis uit zijn. We wonen sinds 2019 in Ekehaar.

Na de middelbare school ben ik in 1981 theologie gaan studeren aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken in Nederland, te Kampen (later: Theologische Universiteit, inmiddels opgegaan in de Protestantste Theologische Universiteit (PThU). Ik studeerde in 1988 af, bij prof. drs. Kor Schippers (Praktische Theologie, gemeenteopbouw).

Vanaf 1988 ben ik werkzaam als predikant. Begonnen in St.Jacobiparochie (70% Ger.Kerk / 30% Missionaire Toerusting). In 1993 zijn we verhuisd naar Wijchen, waar ik predikant werd van de Protestantse streekgemeente Maas en Waal. In 2002 ben ik predikant geworden van de SoW-gemeente Assen-Noord (inmiddels wijkgemeente Vredenoord). Vanaf 2015 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente Vries (2/3 van mijn werktijd) en daarnaast werkzaam als stadspredikant van de Protestantse gemeente Assen (1/3), met de opdracht om missionaire en oecumenische activiteiten te ontwikkelen.
Verder ben ik o.a. lid van de meewerkgroep van de Dorpskerkenbeweging van de PKN, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe, lid van de Raad van Advies CSG Vincent van Gogh (Assen) en lid van de Mediaraad van RTV Drenthe.

In 2003 ben ik gepromoveerd in de homiletiek (preekkunde) op een studie Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat. Mijn promotor was prof. dr. Jaap van der Laan, co-promotor prof. dr. Frits de Lange en referent dr. Rico Sneller (Leiden)

Sinds een aantal jaren ben ik docent Filosofie bij de cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden (TVG) in Assen en Groningen. Daarnaast ben ik één van de vaste recensenten van NieuwWij en Volzin. Recensies die ook te vinden zijn op De Leesclub van Alles.
Met zekere regelmaat verzorg ik lezingen over diverse theologische en/of filosofische thema’s.

U kunt hieronder contact opnemen als u belangstelling hebt.