Over mij …

Ik ben geboren in 1963 en opgegroeid in Emmen. Sinds 1986 getrouwd met Annette. Samen hebben we vier (volwassen) kinderen, die inmiddels het huis uit zijn. We wonen sinds 2019 in Ekehaar.

Na de middelbare school ben ik in 1981 theologie gaan studeren aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken in Nederland, te Kampen (later: Theologische Universiteit, inmiddels opgegaan in de Protestantste Theologische Universiteit (PThU). In 2003 ben ik gepromoveerd in de homiletiek (preekkunde) op een studie Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat.

Vanaf 1988 ben ik werkzaam als predikant. Begonnen in St.Jacobiparochie (70% Ger.Kerk / 30% Missionaire Toerusting). In 1993 zijn we verhuisd naar Wijchen, waar ik predikant werd van de Protestantse streekgemeente Maas en Waal. In 2002 ben ik predikant geworden van de SoW-gemeente Assen-Noord (inmiddels wijkgemeente Vredenoord). Vanaf 2015 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente Vries (2/3 van mijn werktijd) en daarnaast werkzaam als stadspredikant van de Protestantse gemeente Assen (1/3), met de opdracht om missionaire en oecumenische activiteiten te ontwikkelen.
Verder ben ik o.a. lid van de meewerkgroep van de Dorpskerkenbeweging van de PKN,  betrokken bij de theologische werkgroep van Kairos Sabeel, lid van de Raad van Advies CSG Vincent van Gogh (Assen) en van de Mediaraad van RTV Drenthe. Daarnaast ben ik één van de vaste recensenten van NieuwWij en Volzin. Recensies die ook te vinden zijn op De Leesclub van Alles en natuurlijk op deze website.

Als docent Filosofie ben ik betrokken bij de cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden (TVG) in Assen en Groningen. In mijn vrije tijd ben ik lid van het team van De Verdieping te Assen
Met zekere regelmaat verzorg ik lezingen over diverse theologische en/of filosofische thema’s.

U kunt hieronder contact opnemen als u belangstelling hebt.