Over mij …

Ik ben geboren in 1963 en opgegroeid in Emmen. Sinds 1986 getrouwd met Annette. Samen hebben we vier kinderen en een pleegzoon, en zijn we opa en oma. We wonen in het Drentse dorp Ekehaar.

Na de middelbare school ben ik in 1981 theologie gaan studeren aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken in Nederland, te Kampen (later: Theologische Universiteit, inmiddels opgegaan in de Protestantste Theologische Universiteit (PThU).

In 2003 ben ik gepromoveerd in de homiletiek (preekkunde) op een studie Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat.

Vanaf 1988 ben ik werkzaam als predikant. Begonnen in St. Jacobiparochie (70% Gereformeerde Kerk / 30% Missionaire Toerusting).
In 1993 zijn we verhuisd naar Wijchen, waar ik predikant werd van de Protestantse streekgemeente Maas en Waal, van 2000 tot 2002 in 50%, terwijl ik voor 50% in dienst was bij de PThU voor de afronding van mijn promotieonderzoek.
In 2002 ben ik predikant geworden van de Samen op Weg-gemeente Assen-Noord (inmiddels wijkgemeente Vredenoord).
Vanaf 2015 ben ik verbonden geweest aan de Protestantse gemeente Vries (voor 2/3 van mijn werktijd) en daarnaast werkzaam geweest als stadspredikant van de Protestantse gemeente Assen (1/3).
Per 1 februari 2024 ben ik verbonden aan de Protestantse gemeente Oost-Groningen, met als standplaats Winschoten.

Verder ben ik al jaren betrokken bij de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) als docent Filosofie. Ben ik o.a. lid van de theologische werkgroep van Kairos Sabeel, lid van de Commissie Singuliere Gaven van onze landelijke kerk en lid van de Raad van Toezicht van de VCOG, christelijk basisonderwijs in de stad Groningen.

Daarnaast schrijf ik regelmatig boekrecensies op NieuwWij en voor Volzin. Recensies die ook te vinden zijn op De Leesclub van Alles en natuurlijk op deze website.

Met zekere regelmaat verzorg ik lezingen over diverse theologische en/of filosofische thema’s. U kunt hieronder contact opnemen als u belangstelling hebt.