Blog

Vluchtelingenkinderen

Op de Griekse eilanden verblijven al jarenlang vluchtelingen die zorgvuldig op afstand van ons continent worden gehouden en mede daardoor onder erbarmelijke omstandigheden worden ondergebracht. Ik wilde eerst schrijven ‘gehuisvest’, maar dat is een te mooi woord voor de barre werkelijkheid.
Dit voorjaar kwam er een oproep van de Griekse regering om meer dan 5000 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen in de verschillende Europese landen. Nederland heeft dat tot nu toe geweigerd. De staatssecretaris gaf aan opvang voor 48 (!) kinderen ter plaatse te willen regelen, maar daar is niets van terecht gekomen.
In brede kring wordt gepleit om een ruimhartiger opstelling. Tal van gemeenten gaven al aan bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te vangen.

Vandaag gaat er een oproep van meer dan 750 voorgangers van diverse kerken uit, gericht aan Kamerleden van CDA en ChristenUnie (die eerder tegen een motie voor opvang stemden!).
Deze oproep ontvangt steun van een groep Joodse overlevenden van de oorlog. Eén van hen, Abram de Swaan, verwoordt het als volgt:
“Wij, overlevende Joodse onderduikkinderen, voelen ook een verantwoordelijkheid: ooit zijn wij stuk voor stuk gered door mensen van allerlei gezindte die ons toen meestal helemaal niet kenden en ons opnamen voor onbepaalde tijd met groot risico voor henzelf en hun gezin. Wat nu van ons Nederlanders gevraagd wordt, een paar honderd kinderen toe te laten, is daarbij vergeleken een kleinigheid. Wij willen nu handelen in de geest van de Nederlanders die ons toen het leven gered hebben”.

Hopelijk heeft dit hernieuwde appèl succes en neemt ons land zijn verantwoordelijkheid. Dat zou toch een vanzelfsprekendheid moeten zijn, in het jaar dat we 75 jaar Vrijheid vieren?

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply