Blog

Vergeten groenten

In haar boek Het verlaten individu, neemt psycholoog Esther van Fenema de tijdgeest onder de loep. Dat doet ze aan de hand van de klassieke zeven hoofdzonden en voegt daar als achtste zonde de leegheid aan toe.
Door ontzuiling en individualisering zijn de dragende verbanden in onze samenleving weggevallen. We moeten als individuen ons eigen leven in de lucht houden. Dat gaat velen moeilijk af, ervaart zij dagelijks in haar spreekkamer. In haar boek gebruikt ze die ervaringen om haar punt te maken, gecombineerd met wijsheden uit oude mythen en Bijbelse teksten.
Of dat allemaal overtuigt, laat ik even in het midden.
Eén kleine passage in haar boek trof me. Ze schrijft daarin over de ‘vergeten groenten’: schuld en schaamte, bescheidenheid en nietigheid. Deugden of karaktereigenschappen die wij moderne mensen volgens haar verwaarloosd hebben.

De drie aaneensluitende zomerzondagen waarop ik in Vries voorga, heb ik daarom, geïnspireerd door haar opmerking, ingeruimd voor deze ‘vergeten groenten’.
Zondag 23 juli gaat het over ‘schuld en schaamte’. We lezen dan het verhaal waarmee het allemaal begon, Genesis 3, over hoe schuld en schaamte in de wereld komen.
Zondag 30 juli gaat het over ‘bescheidenheid’, en daarbij heb ik een fragment uit het gebed van koning Salomo gekozen, I Kon. 3: 1 – 15.
Zondag 6 augustus hoop ik het te hebben over ‘nietigheid’ en daar lezen we een gedeelte uit het slot van het boek Job bij: 40: 2 – 14 en 42: 1 – 6.

Als u van te voren vragen of suggesties heeft, bij deze thema’s, hoor ik het graag. Dat kan helpen bij de voorbereiding….

De overdenkingen zijn uiteraard tzt te vinden op deze website.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply