Blog

Uit de kast

Gisteren hebben we ons ‘jaarlijks’ bezoek gebracht aan onze eerste gemeente waar ik mocht voorgaan in de dienst.
In het afgelopen jaar is de kerkzaal grondig gerenoveerd en is de kerk verbouwd tot multifunctioneel centrum, verbonden met de christelijke school en met voorzieningen voor het hele dorp.
Het is een goede zaak dat er geïnvesteerd wordt in de toekomst, zeker op dergelijke kleine dorpen waar allerlei voorzieningen onder druk staan. Ik heb de gemeente dan ook gefeliciteerd met hun vernieuwde ruimte. Maar ik moest tegelijk wel constateren dat er wat mij persoonlijk betreft een minpuntje te noteren viel. Immers, mijn ‘naam’ was uit de kerkzaal verwijderd….

Kort nadat we ruim 30 jaar geleden daar begonnen, werd het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk gevierd. Ter gelegenheid daarvan werd een predikantenbord onthuld, waarop mijn naam als toen kersverse predikant stond. Al die jaren heeft het boven de deur van de kerkzaal gehangen. De datum van mijn afscheid is altijd open gebleven. Maar nu was dit bord verdwenen! Toen ik dat opmerkte, zei de ouderling dat ze het opgeborgen hadden in de kast.

Dus, nu is het maar afwachten of ik nog een keer uit de kast kom….

De foto hierboven kreeg ik na afloop van de dienst. Dank aan Gepke Veenstra!

Previous Post Next Post

1 Comment

  • Reply Max van Leeuwen 24/07/2019 at 15:21

    Beste Bert,
    Misschien vind je het leuk te horen dat wij (mijn broers en zusters) ook te maken hadden met een predikantenbord. Het was niet verdonkeremaand, maar het bevatte een fout. Onze vader was predikant van de Hervormde Gemeente in Witmarsum van 1948 tot 1955. Bij een bezoek aan de kerk aldaar zagen we dat op het predikantenbord achter zijn naam een foutief jaartal stond vermeld. Toen wij de kerkrentmeesters daarop attendeerden, zegden zij toe de fout te zullen herstellen. Dat is intussen gebeurd. Wij hebben bijgedragen in de kosten.

  • Leave a Reply