Blog

Stille week 2020, woensdag

Zoals ieder jaar bied ik hier een tekst of ander bericht ter overdenking aan in de Stille Week. Dit jaar onder andere teksten van Dietrich Bonhoeffer, die we deels in de vespers in de 40dagentijd zouden hebben gebruikt, maar die dit jaar vanwege de corona-berperkingen niet door konden gaan. De afbeeldingen zijn uit de Kruisweg van Aad de Haas, in de kerk te Wahlwiller. Deze foto’s zijn gemaakt door een gemeentelid uit Vries. Vandaag: Jezus wordt door Judas verraden, eerste statie

STADIA OP DE WEG NAAR DE VRIJHEID
(fragment)

Lijden
Vreemde metamorfose. Je sterke, werkzame handen worden gebonden.
Eenzaam en machteloos zie je toe hoe er aan jouw daden een einde komt.
Je zucht maar eens diep, legt de zaak waarom het gaat stil en getroost in sterkere handen.
Vrede heb je er mee.
Je proefde voor even de smaak van de vrijheid, die je teruggaf aan God die haar groots zal volbrengen.

Dood
Kom snel, grootste feest op weg naar de eeuwige vrijheid.
Dood, doe die zware ketenen af, slecht de muren van ons vergankelijk lichaam en onze verduisterde ziel.
Eindelijk zullen we mogen aanschouwen wat ons hier niet gegund wordt te zien.
Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, daad en lijden.
Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods.

Dietrich Bonhoeffer

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply