Blog

Stille week 2020, donderdag

Zoals ieder jaar bied ik hier een tekst of ander bericht ter overdenking aan in de Stille Week. Dit jaar onder andere teksten van Dietrich Bonhoeffer, die we deels in de vespers in de 40dagentijd zouden hebben gebruikt, maar die dit jaar vanwege de corona-berperkingen niet door konden gaan. De afbeeldingen zijn uit de Kruisweg van Aad de Haas, in de kerk te Wahlwiller. Deze foto’s zijn gemaakt door een gemeentelid uit Vries. Vandaag: Jezus valt voor de tweede maal (achtste statie)

IN TIJDEN VAN NOOD

Here God,
ik ben in grote nood geraakt.
Mijn zorgen dreigen mij te verstikken
ik zie geen uitweg meer.
God, wees mij genadig en help mij.
Geef mij kracht, opdat ik kan dragen
wat u op mijn weg brengt.
Laat angst geen macht hebben over mij,
zorg als een vader voor hen die mij lief zijn
voor vrouw en kinderen.

Barmhartige God, vergeef mij alles,
waarin ik zondigde tegen u
en de mensen.
Ik vertrouw op uw genade en geef mijn leven
helemaal over in uw hand.
Doe met mij, naar uw wil
en zoals het beste is voor mij.
In leven en sterven ben ik bij u
en u bent bij mij, mijn God.
Heer, ik wacht op uw heil
en op uw rijk.

Dietrich Bonhoeffer

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply