Blog

Openstelling

Deze week hadden we in klein comité een ontmoeting met een onderzoeker van de PThU. Onze protestantse kerk in Assen is één van de participanten in het onderzoek naar Iconische stadskerken. Ons belang is om vooral te leren van ervaringen in andere grote en middelgrote steden, hoe beeldbepalende stadskerken, zoals bij ons de Jozefkerk, een functie kunnen vervullen voor een breder publiek.
Het thema van het gesprek was ‘openstelling’. Die vindt bij ons in Assen slechts incidenteel plaats, bij bijzondere evenementen. Van een dagelijkse openstelling is (nog?) geen sprake, zoals je elders in verschillende steden in binnen- en buitenland kerken in kunt lopen.

Diezelfde avond las ik een paar pagina’s in het recente boek van Rik Torfs, de Vlaamse kerkjurist en publicist, De kerk is fantastisch, waarin hij zijn liefde voor de (RK)kerk bekent:
“..de kerk is voor mij in de eerste plaats een gebouw. Dat is ze nog meer dan een plek waar mensen rituelen vinden die ze koesteren en waar ze moed uit putten tijdens het leven dat een reis in lussen is, iets waar ik overigens veel sympathie voor heb. Het gebouw is ook sterker dan de theologie… (…) Daarom moeten kerken elke dag open zijn. Organiseer er met vrijwilligers een permanentie. Stel hen vrij van vergaderingen die over binnenkerkelijke structuurhervormingen gaan en laat hen gewoon in het gebouw nietsdoen. Bezoekers kunnen er dan komen op gelijk welk moment, gewoon om er te zijn. Ook om te bidden, mochten ze dat willen. En als ze niet bidden, bidt de kerk in hun plaats” (p. 31).

De dag daarop ben ik ‘s middags even in onze kerk te Vries, waarvan we onlangs de gebruikelijke zomeropenstelling hebben verlengd in dit najaar, vanwege de bijzondere tijden waarin we momenteel leven. Iedere woensdagmiddag 16 uur houden we in deze periode met een kleine groep een kort middaggebed in het koor. En de kerk bidt mee…

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply