Blog

Op weg naar Pasen – witte donderdag

Bij iedere dag in de Stille Week een tekst, lied of fragment, ter overweging.

“Ik ken een man – ik wil het een minuutje over hem hebben en op den duur kom je er vanzelf achter wie ik bedoel, want hij was een grote. Hij ging er simpelweg op uit om te dienen. Hij werd in een onbekend dorp geboren als een kind van een arme plattelandsvrouw. Hij groeide op in een ander onbekend dorp, waar hij als timmerman werkte totdat hij dertig jaar oud was. Toen ging hij drie jaar lang erop uit als rondtrekkend prediker. En hij heeft het een en ander gedaan. Hij had niet veel. Hij heeft nooit een boek geschreven. Hij had nooit een eigen kantoor. Hij heeft nooit een gezin gehad. Hij is nooit in het bezit van een huis geweest. Hij is nooit naar de universiteit gegaan. Hij is nooit tweehonderd kilometer van zijn geboortedorp vandaag geweest. Hij deed geen van de dingen die de wereld zou associëren met grootheid. Hij had geen getuigschriften, behalve dat van hemzelf.
Hij was slechts drieëndertig jaar oud toen de publieke opinie zich tegen hem keerde. Ze noemden hem een volksmenner. Ze noemden hem een onruststoker. Ze zeiden dat hij een rebel was. Hij was burgerlijk ongehoorzaam: hij volgde wetten niet op. Dus werd hij overgeleverd aan zijn vijanden en werd er een vernederend proces tegen hem gevoerd. Het meest ironische van alles is dat zijn vrienden het lieten gebeuren. Een van zijn naaste vrienden verloochende hem .Een van zijn andere vrienden lverde hem uit aan zijn vijanden. En terwijl hij stierf, lootten zijn moordenaars om zijn kleren, het enige bezit dat hij had in deze wereld. Toen hij dood was, werd hij uit medelijden van een vriend begraven in een geleend graf.
We zijn nu negentien eeuwen verder en vandaag staat hij bekend als een van de meest invloedrijke figuren van de geschiedenis. Alle legers die gemarcheerd hebben, alle zeemachten die gevaren hebben, alle parlementen die gezeten hebben en alle koningen die geregeerd hebben, hebben gezamenlijk nog niet het leven van de mens op aarde zó beïnvloed als dit ene enkele leven. Zijn naam is bekend. En vandaag hoor ik mensen over hem spreken. Zo nu en dan zegt iemand iets als: ‘Hij is de Koning der Koningen.’ Even later hoor ik iemand, die zegt: ‘Hij is de Heer der Heren.’ En weer ergens anders zegt iemand: ‘In Christus is noch West noch Oost.’ Dan gaan ze verder en zeggen ze: ‘In Hem is noch Zuid noch Noord. Een broederschap rust in zijn roost, een wereld in zijn woord.’ Hij had niets. Hij ging er simpelweg op uit om te dienen en het goede te doen.
Deze morgen kun jij aan zijn linker- of rechterhand verkeren als je dient. Dat is de enige manier om er te komen.

(uit: Martin Luther King Jr, Sterk door de liefde. Preken die het hart raken, Kok Utrecht 2018, pp. 202-203)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply