Blog

Op weg naar Pasen – goede vrijdag

Bij iedere dag in de Stille Week een tekst, lied of fragment, ter overweging.

 

“Misschien heb je weleens gehoord dat er in bepaalde tradities in het jodendom wordt gesproken over de 36 rechtvaardigen – de 36 Zaddikiem -; dit zijn de mensen die in elke generatie de wereld laten voortbestaan. We weten niet wie ze zijn, maar op de een of andere manier is er in elke generatie iemand wiens deugd en gebed de wereld staande houdt; weins leven zo’n voorbeeld van perfecte gehoorzaamheid is dat God zegt: ‘Ik geef de wereld nog niet op.’ We staan allemaal in het krijt bij deze 36 mysterieuze mensen die we nooit zullen kennen, maar die wel de wraak van God op afstand houden.
Tegen deze achtergrond kun je zien hoe het leven en de dood van Jezus iets logischer wordt, want Jezus’ dood is natuurlijk géén ritueel offer. Het vindt niet plaats in een tempel, maar boven op een kale heuvel op een executieterrein. Jezus’ offer is het offer van gehoorzaamheid. Elk moment van zijn leven heeft hij zijn hart aan God gegeven op een manier die God in staat gesteld heeft om constant en rechtstreeks via hem te werken. Ieder moment heeft Jezus voldaan aan de wet; niet door een reeks uitgevoerde daden af te vinden; niet door God te gehoorzamen als een onwillige korporaal die de orders uitvoert van een sergeant-majoor, maar door elk moment te doen wat God wil. Dus zelfs voor zijn kruisiging kunnen we in joodse termen zeggen dat hij een offer bracht, door zijn hart aan God te geven op een manier die God behaagt.”

(uit; Rowan Williams, God met ons, Berne Media 2018, p. 34)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply