Blog

Op weg naar Pasen, 2023

Zoals ieder jaar op mijn website meditatieve teksten op weg naar Pasen. Ik heb dit jaar gekozen voor poëzie. Sommige teksten vind je in het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, terug.

De doek van Veronica

‘k Bood Hem de zweetdoek, dat Hij zich zou drogen,
en Hij liet er Zijn lief gelaat als loon:
dit zijn de rozen van de doornenkroon,
en dit Zijn onvergetelijke ogen;

de neus, bevlekt dor ’t speeksel van hun hoon,
me smartelijke vleugels, licht gebogen.
Dit is Zijn kuise mond, – en zie, hoe schoon –
met lippen waar het leed op heeft gewogen.

Dit is de smart, van liefde overtogen,
dit is de haat, Hem in ’t gelaat gespogen,
het laf verraad en ’t lage judasloon.

Dit is de onmacht en het alvermogen.
Dit is de Waarheid boven alle logen.
Dit is de beeltenis van God de Zoon.

Michael Deak (1920 – 2016)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply