Blog

Op weg naar Pasen 2022

Iedere dag in deze Stille week een meditatieve tekst – maandag

God van vrede

God van vrede,
in Jezus, uw Zoon
deed U er alles aan
om gebroken verhoudingen
tussen U en ons én mensen onderling
te boven te komen met verzoening.

Ik bid U:
laat mij delen in uw vrede
en laat die mij zo vervullen
dat ik wordt wat U al bent:
vredestichter die niet rust
tot het vrede is rondom.

God van recht,
er is U alles aan gelegen
om wat krom is recht te zetten
opdat goedheid zegeviert
en uw wil geschiet, altijd,
op aarde zoals in de hemel.

Ik bid U:
geef mij open ogen en oren
voor al het ten hemel schreiende,
bewogenheid en volharding
mij net zolang daartegen te verzetten
totdat recht gedaan wordt aan alle ontrechten.

God van vrede en gerechtigheid,
laat het worden zoals U hebt beloofd:
dat vrede en gerechtigheid gaan heersen
zoals het water de bodem van de zee bedekt
zover ons oog reikt en uw aarde wijd is.

AMEN

(tekst Paul Visser, uit: U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg, uitgave PKN)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply