Blog

Pasen 2022

Iedere dag in deze Stille Week een meditatieve tekst. Vandaag de laatste, het is Pasen!

Al wat is het is in u

Zijn van aanvang van het leven,
al wat is, het is in u:
oergesteenten, lichtkristallen,
edelstenen, zijn in u.

Alle leven in het water,
van koralen, scholen vis,
alle kleuren uit de diepten,
wereldzee die in u is.

Alle wouden, alle bomen,
alle mossen, alle gras,
granen, druiven, plantenrijkdom
die in u van aanvang was.

Alle vogels, alle zangen,
alle kleuren in de lucht,
alle lammeren en weiden
waar het voorjaar baren zucht.

Al is aan u voorgegeven,
is verenigd in uw aard,
één zijt gij met schoot van aarde
die uw wezen heeft gebaard.

Mens, misschien zij gij geen vreemde
op de oude levenstuin.
Leer gezelschap zijn van allen
die zichzelf gegeven zijn.

(tekst: Herman Verbeek)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply