Blog

Op weg naar Pasen 2022

Iedere dag in deze Stille Week een meditatieve tekst

“Waarachtig, wij moeten bidden tot God met een oprecht hart en niets heimelijk in ons hart verbergen, waarmee wij God niet wilden bedriegen, maar waarvan wij toch de moed niet hadden Hem dit toe te vertrouwen.
Daarom luidt het: werpt al uw zorgen op God. Dit is niet gemakkelijk, reeds niet om oog op alles te houden en evenmin om alles in één greep te kunnen vatten. Het is moeilijk te geloven, dat God zich om de kleinste dingen bekommert, moeilijk om niet trots te zijn en te weigeren God iets te vragen, – terwijl er toch velen zo lichtzinnig zijn, dat zij juist door die lichtzinnigheid kunnen geloven, dat God zich bekommert om het geringste wat hun overkomt.
Daarom gebruikt de Schrift ook het woord werpen, om de energie tot uitdrukking te brengen, die aan een krachtig besluit eigen is. Want wij raken gemakkelijk in zorgen verstrikt en ook al spartelen we tegen: die zorgen verstrikken ons steeds meer zoals de slangen van Laokoon. Zorgen zijn de pienterste sofisten waartegen alle argumenten te pletter lopen.”

(Kierkegaard)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply