Blog

Op weg naar Pasen 2021 (Palmzondag)

Iedere dag in de Stille Week een korte tekst ter overdenking

Over het lijdensverhaal bij de evangelist Marcus:
“…als Marcus zich wendt tot deze laatste periode, heeft hij zeer specifieke locaties in gedachten. Als je de laatste hoofdstukken zorgvuldig leest, dan zul je merken dat ze duidelijk zijn verdeeld in episoden op bepaalde plaatsen: de Bovenzaal waar het Laatste Avondmaal plaatsvond; de tuin op de Olijfberg; het huis van de hogepriester; het paleis van de Romeinse prefect; het pad naar Golgotha; de ‘schedelplaats’, waar de executies werden uitgevoerd, en het graf.
En dit was voor een paar lezers aanleiding voor een behoorlijk overtuigende theorie dat de kern van het verhaal begon als een soort liturgie in Jeruzalem, zoiets als de kruiswegstaties in de latere kerk. Dat wil zeggen, dit zijn teksten die zijn afgeleid van de ervaring van de eerste christenen die ter bezinning in de stad van Jezus in zijn voetstappen liepen. Op elk geografisch punt in de stad, bij elke ‘statie’, en op specifieke uren van de dag, zou er een verhaal zijn met een paar citaten uit het Oude Testament om te tonen dat deze gebeurtenissen waren voorbestemd in het goddelijk plan, misschien gevolgd door een paar gebeden, en ter afsluiting bij het graf de verkondiging dat ‘Hij hier niet is, hij is verrezen’.

(uit: Rowan Williams, God ontmoeten in Marcus, Berne Media 2017, pp. 59-60)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply