Blog

Op weg naar Pasen 2021 (maandag)

Iedere dag in de Stille Week een tekst ter overdenking

Uit een Opbouwende Toespraak van Søren Kierkegaard, over Job 1, 21: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd.

“..het oor van wie verdriet heeft, is op een heel andere manier gevormd. Zoals het oor van een minnaar wel veel stemmen hoort, maar toch eigenlijk maar één: de stem van zijn beminde, zo hoort het oor van wie verdriet heeft wel vele stemmen, maar die drijven voorbij en dringen niet door tot in zijn hart. Want evenals geloof en hoop zonder liefde niet anders zijn dan schallend koper en een rinkelende cimbaal, zo is ook alle vreugde die in de wereld verkondigd wordt waarin je het verdriet niet mee hoort klinken, alleen maar schallend koper en een rinkelende cimbaal, die het oor strelen, maar weerzinwekkend zijn voor de ziel.

(Søren Kierkegaard, Het goede komt van boven, Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2018, p. 28)

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply