Blog

Niet onpartijdig

In deze weken stellen we de kerken in het centrum van Assen (de RK-parochiekerk en onze ‘eigen’ Jozefkerk) op woensdag open voor iedereen die een kaarsje wil branden, wil bidden of even stil staan bij de situatie in Oekraïne. We sluiten de middag af met een kort gezamenlijk gebedsmoment. Voor vandaag schreef ik een korte overweging:

Toen we vorige week voor het eerst op woensdagmiddag de kerk openstelden, was RTV Drenthe hier om er aandacht aan te besteden. Nog voor de opname vroeg de journalist mij: “Jullie organiseren dit voor Oekraïne. Maar moet de kerk niet onpartijdig zijn?”
Ik antwoordde dat wij in de kerk om vrede bidden. En vrede moet van twee kanten komen. Maar wij zijn niet onpartijdig. Wij trekken partij voor de vrede.
Dat betekent dat je niet onpartijdig kunt zijn.
Onrecht moet benoemd worden. Agressie veroordeeld. Geweld kan nooit de weg naar vrede zijn. Natuurlijk is het moeilijk om in conflicten goed en kwaad helder van elkaar te scheiden.
Het eerste slachtoffer in de oorlog is de waarheid, een cliché dat maar al te waar is.

En toch.
Wij bidden om vrede, voor iedereen in dit vreselijke conflict betrokken.
Om vrede en veiligheid voor de slachtoffers, dat zijn altijd de gewone mensen, die niet om deze oorlog hebben gevraagd.
Wij bidden voor de vluchtelingen, die hun heil ook bij ons zoeken.
Maar we bidden, wat mij betreft ook, dat wij zelf vredestichters mogen zijn, zoals we straks ook in het lied zingen.
Dat we bijdragen aan de-escalatie; dat we niet vervallen in wij/zij-denken; dat we niet onnodig vijandsbeelden voeden, en zo voort.

In ieder gebed ben je zelf immers zelf ook in het geding.
Wie bidt om vrede, kan niet onpartijdig zijn, maar kiest de kant, de weg van de vrede, in het spoor van de Vredevo
rst.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply