Blog

Lege stoel

Ja, ook wij in Vries doen mee.

We geven gehoor aan de oproep van Inlia, het netwerk van kerkelijke initiatieven voor asielzoekers, om aandacht te vragen voor het kinderpardon door één stoel in de kerk leeg te laten.

Ongeveer 400 kinderen hebben nog steeds niet het kinderpardon gekregen. Zij en hun familie blijven in onzekerheid verkeren. Onzekerheid die funest is, laten tal van pedagogische deskundigen weten.

Eerder al in 2014 ondertekenden 312 burgemeesters een soortgelijke petitie. Want lokaal is er veel steun om hier gewortelde kinderen te laten blijven en niet terug te (willen) sturen. 134 gemeenteraden namen een kinderpardon-motie aan.

Begin december verstuurde de Raad van Kerken Nederland namens 18 aangesloten kerkgenootschappen een brief naar de regering.

Juist met Kerst, waarin het verhaal wordt verteld van het kind Jezus dat met zijn ouders moest vluchten om een veilig heenkomen te vinden, vragen we met die ene lege stoel om aandacht voor kinderen in de knel en voelen we ons verbonden met de Bethelkapel in Den Haag waar het kerkasiel voor de familie Tamrazyan doorgaat.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply