Blog

Klimaatalarm

“Een volgend kabinet moet meer doen om de klimaatcrisis tegen te gaan. De overheid moet zorgen dat grote vervuilende bedrijven zich aan het klimaatakkoord van Parijs houden, vindt 91% van de Nederlanders. Een ruime meerderheid maakt zich zorgen over het klimaat, twee derde vindt het klimaatstandpunt belangrijk voor de stemkeuze tijdens de Kamerverkiezingen in maart”.

Zo begint het Persbericht van het Klimaatalarm.
Om dit geluid voor een groene revolutie kracht bij te zetten, wordt er op zondag 14 maart – vlak voor de verkiezingen – in diverse steden een Klimaatalarm gehouden. Ook in Assen, is de bedoeling. De Groene Kerken-beweging is één van de ondersteunende organisaties. Op welke manier, dat zal de komende tijd blijken

Uit het persbericht:
“We hadden graag een hele grote Klimaatmars gehouden, dat kan nu niet door de coronapandemie. Ook op lokaal niveau is een mars nu niet mogelijk. Dus slaan we coronaproof, verspreid door het land Klimaatalarm, zowel op straat als online”, stelt de Klimaatcrisis Coalitie. “Veiligheid staat voorop; we houden ons aan alle actuele coronamaatregelen, en doen alles in overleg met de gemeenten. Verandert de situatie? Dan passen wij ons aan. Opdat mensen op een veilige manier hun stem kunnen laten horen.”

Juist ook deze week verscheen er een Open Brief van een aantal betrokken kerkleden, om het bestuur van de landelijke kerk te stimuleren het thema van het klimaat prominenter te agenderen.
Spread the news!

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply