Blog

King

Door de nieuwsbrieven van de landelijke kerk blijf ik op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het kerkelijk erf, zoals nieuw materiaal dat wordt uitgebracht, online trainingen die worden aangeboden en natuurlijk bekijk ik de vacatures, altijd interessant.
Daarnaast doet de kerk ook aan informatieoverdracht. Want de nieuwsbrief begint steevast met een item waarin iets nader wordt belicht. Zo zijn de verschillende onderdelen van de eredienst successievelijk uitgelegd, komen er regelmatig belangrijke (mannelijke?) theologen uit het verleden langs, of wordt er aandacht geschonken aan andere gewichtige zaken uit onze rijke traditie.

Deze week opent de nieuwsbrief met een artikeltje over de Augsburgse Confessie. Een luthers belijdenisgeschrift uit de 16e eeuw. Het is komkommertijd, zullen we maar zeggen.

Ik weet niet wie verantwoordelijk is voor de infographic bij dit item, en of dat nog langs een redacteur is geweest.
In ieder geval is het wel komisch om een foto van Martin Luther King in de collage aan te treffen. Deze bekende zwarte predikant (I have a dream) is weliswaar vernoemd naar de reformator Maarten Luther, die de inspiratiebron is geweest van de Augsburgse Confessie (1530) waarvan de inhoud en achtergrond keurig wordt uitgelegd in het artikel. Maar ik neem aan dat hier een plaatje van de reformator had moeten staan.
De tekenaar van dienst had het kennelijk niet helemaal begrepen, vandaar de persoonsverwisseling.

Of heb ík iets gemist?

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply