Blog

Kerstboodschap

Ieder jaar plaatsen de gezamenlijke kerken in Assen een dubbelpagina Kerstadvertentie waarin iedereen wordt uitgenodigd om in een van de vele kerkgebouwen van de stad het Kerstfeest te vieren. Dat moest dit jaar anders, vonden een aantal collega’s.
Het resultaat stond gisteren in de Asser Courant.

De tekst van de bijgevoegde ‘Kerstboodschap’ heb ik geschreven.

Midden in de donkerste tijd van het jaar, vieren we de geboorte van het licht. Het oude verhaal vertelt van het kind dat is geboren, in de nacht. Het werd geboren in een stal, in armoedige omstandigheden, in een eenvoudig gezin.
De symboliek daarvan spreekt telkens weer aan, maar in de huidige omstandigheden misschien meer dan anders.
Voor veel mensen is het een onzeker en verdrietig jaar geweest. Corona heeft slachtoffers gemaakt. Veel mensen ondervinden de gevolgen. Wat betreft gezondheid, maar ook in economisch opzicht. Onbezorgd contact, dagelijkse routines: veel van wat vertrouwd en vanzelfsprekend is, blijkt op zijn kop te komen staan. In al die donkere situaties heb je behoefte aan een boodschap van licht en vreugde.
De geboorte van het kind, staat voor het nieuwe begin, dat er telkens weer is. In de kerk leven we van de boodschap van hoop, die ons uit de hemel gegeven wordt. Dat vieren we met Kerst. Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Juist de kwetsbare mensen hebben het meest te lijden onder de omstandigheden. Dat geldt in onze eigen samenleving, maar zeker wereldwijd. Dat het Kerstkind geboren werd in een armoedige stal, met ruwe herders als kraamvisite, zegt ook iets. De liefde die het kind uitstraalt is er voor iedereen, maar de armen en de kwetsbaren mogen vooraan staan.
Wij, voorgangers van verschillende kerken, wensen alle inwoners van Assen een goed en gezegend Kerstfeest toe. Laten we het licht van Kerst dit jaar extra koesteren en verspreiden in onze stad.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply