Blog

Kerstavond

In de afgelopen jaren is bij ons thuis een traditie ontstaan. Op Kerstavond komen al onze kinderen thuis en gaat iedereen mee naar de Kerstnachtdienst. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat voor de meesten van hen geldt, dat dit de enige keer in het jaar is dat ze een kerkdienst bezoeken. Maar dat geldt voor meer Kerstnachtgangers.

Vorig jaar werd onze traditie doorbroken door de lockdown. Dit jaar wordt de Kerstnacht in de vooravond gevierd, als we om 16 uur de dienst gaan opnemen. Het aantal bezoekers zal beperkt zijn, omdat we binnen de kerk de 1,5 meter moeten handhaven.
Wie mogen er naar binnen? De vaste klanten, of …. de jaarlijkse bezoekers?? Of is het, wie het eerst komt ….??

In het overbekende en sterk geromantiseerde kerstverhaal uit het Lucasevangelie staan de herders vooraan. Juist de mensen die je in die tijd niet zou verwachten. Maatschappelijk gezien telden ze nauwelijks mee. In het verhaal van Matteüs komen er weliswaar koningen naar het nieuwgeboren Kind. Maar het zijn wel vreemdelingen, buitenlanders. De eigen koning Herodes zit bang en angstig gevangen in zijn paleis te Jeruzalem. Kortom, het zijn in het Kerstevangelie andere gasten dan degenen die je verwachten zou, die het Kerstkind komen begroeten en het eer bewijzen.

Het is een bekend bijbels refrein. De gevestigde (volg)orde wordt omgekeerd. De laatsten worden de eersten en andersom. Je wordt daardoor steeds weer uitgenodigd anders te gaan kijken en anders te gaan doen.
In de gemeenschap van de kerk kan niemand rechten laten gelden. Er zijn geen rangen en standen, maar er is een gelijkheid omdat we allemaal in een zelfde positie tegenover het Kind staan. We zijn allemaal te gast. We worden daarom uitgenodigd om de deugd van de gastvrijheid te oefenen.

Gastvrijheid begint ermee dat je de ander centraal stelt. Je cijfert jezelf weg vanwege de ander, jouw gast, de vreemdeling aan de deur, het kind op de stoep. Gastvrijheid is de ander een plaats geven en de zorg en aandacht die hij of zij nodig heeft.

Ons gezin is er dit jaar niet bij. Sterker nog, ik zal zelf de Kerstvooravonddienst aan mij voorbij laten gaan, omdat ik op hetzelfde moment in Assen moet zijn. Gelukkig neemt mijn collega de honneurs waar! En gelukkig is er het digitale alternatief (hier of elders) om thuis van een vrolijke Kerstviering te genieten.

Ik wens iedereen alvast een goed en gezegend Kersfeest toe,

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply