Overdenking

Kerst voor iedereen

Als stadspredikant in Assen ben ik betrokken bij het Platform levensbeschouwelijke organisaties in de stad. Dat is een samenwerkingsverband van kerken, moskeeën, het Humanistisch Verbond en anderen, die willen werken aan verbinding en onderling begrip.

Bijdrage aan de RTV Drenthe Kerstshow

Twee woorden, die ook van belang zijn bij het Kerstfeest, wat mij betreft. Een feest dat niet alleen door christenen, en in kerken wordt gevierd, maar wereldwijd.
In de Islam wordt Jezus vereerd als een bijzondere profeet.
In het hindoeïsme wordt hij erkend als een belangrijke wijsheidsleraar. Om maar wat te noemen.

Verbinding en onderling begrip, zijn belangrijke waarden voor het goede samenleven. We weten allemaal dat het niet eenvoudig is, om het goed te houden met elkaar. Dat merk je al in je eigen straat, in je eigen familie en gezin soms. Op het werk en in de maatschappij, het is steeds de uitdaging om samen te werken en samen te leven met verschillende mensen met allemaal eigen meningen.
Hoe dat moet, daar heb ik natuurlijk ook geen antwoord op, zeker niet in twee minuten.

Maar misschien helpt het om even stil te staan bij het Bijbelse kerstverhaal, waarmee het allemaal begonnen is.
Dat verhaal vertelt van een kind dat wordt geboren, midden in de donkere nacht. Een teken van een nieuw begin, teken van licht en hoop, in donkere tijden.
Het kind is er voor iedereen.
Het kind van Kerst brengt mensen samen, dat vertelt het verhaal al: eenvoudige herders en deftige koningen, en alles wat daar tussen in zit. Mensen uit allerlei windstreken, van diverse geloven en overtuigingen. Het kind van Kerst wijst niemand af. Het geeft iedereen hoop, omdat het zelf het symbool is van een nieuw begin.

Wat zou het mooi zijn als wij iets van die goede geest van verbinding en onderling begrip mee kunnen nemen, het nieuwe jaar in. We hebben het nodig. Zeker in deze bijzondere tijden.

Ik wens u en jou daarom van harte een gezegend Kerstfeest toe, met de beste wensen voor een nieuw jaar.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply