Blog

Hoeren en snoeren

Afgelopen zondag heb ik, net als veel collega’s, het over Rachab gehad. Rachab, de hoer, van wie het verhaal verteld wordt in Jozua 2. In deze Advent staan de vrouwen centraal die worden genoemd in Jezus’ geslachtsregister, waarmee het evangelie van Matteüs opent. Daar hoort Rachab dus ook bij.

Later zag ik de ultra korte overdenking van een vrouwelijke collega terug, die meewerkt aan de Adventskalender van de landelijke kerk.

Toch verbazingwekkend hoeveel meer zij weet over Rachab, dan de Bijbeltekst vermeldt.

Zo heeft Rachab volgens haar ‘op relationeel vlak een heleboel verprutst in haar leven’ en is ze daardoor van ‘schaamte en schuld’ vervuld. Daar wil ze van af, en daarom zoekt ze bij God ‘hulp en vergeving’, die ze ook ontvangt, allemaal volgens de vrome uitleg die meer neigt naar inleg, wat mij betreft.

In een filmpje van iets meer dan een halve minuut valt het niet mee een gelaagd Bijbelverhaal goed te duiden, maar het lukt kennelijk wel om het in die korte tijd grondig te verkrachten. En dat door een vrouw …

kijk en oordeel zelf

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply