Blog

De verbindende kracht van verhalen

‘Wie is je vader? Wie is je moeder?
Het is de gespreksstarter in de Surinaamse cultuur. Ieder mens komt ergens vandaan. Wat je achtergrond is, vormt je levensverhaal. Ieder mens heeft zijn of haar eigen verhaal. In de uitwisseling daarvan, ontstaat gemeenschap, begrip, verbondenheid – ook en juist als deze verhalen anders zijn. Want we delen met elkaar de menselijkheid. ‘Zie jezelf in de ander, en de ander in je zelf’.

Zondag a.s. ontvangen we Kathleen Ferrier in het project Zin-in-Zondag, naar aanleiding van haar boek ‘Hoe wij hier ook samen kwamen, een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en de verbindende kracht van verhalen’.

Kathleen Ferrier is bekend van haar werk in Chili en Brazilië als deskundige op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Later werkte zij ook in Nederland en Hongkong. In Nederland vertegenwoordigde zij van 2002 tot 2012 het CDA in de Tweede Kamer. Momenteel is zij voorzitter van de nationale UNESCO-commissie en verbonden als docent aan diverse universiteiten in Azië. Haar vader, Johan Ferrier, was de eerste president van Suriname, haar moeder was Edmé Vas, lerares. Ook haar vader was aanvankelijk onderwijzer. Beiden zagen het grote belang in van ontwikkeling. Dat hun voorouders behoorden tot de tot slaaf gemaakten, was hierbij hun drijvende kracht.

Voor Kathleen Ferrier is het van belang om te weten wie iemands vader en moeder zijn, om het verhaal van iemand te kennen. Zonder verhaal wordt een mens gereduceerd tot een eendimensionaal wezen, van wie alleen haar etnische afkomst telt of zijn positie in de maatschappij. Zonder achtergrondkennis worden voorbarige oordelen geveld, worden etiketten geplakt en is er geen contact met mensen buiten de eigen ‘bubbel’. Verhalen werken samenbindend. Verhalen spreken van grote dromen. Verhalen geven hoop.

De bijeenkomst vindt plaats in de Jozefkerk, Kerkplein 1 te Assen. Het begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uur, vooraf is er gelegenheid om koffie te drinken. Toegang gratis, na afloop is er de mogelijkheid een financiële bijdrage te doen. 

Lees hier een interview met haar uit Trouw, 24 september 2022


Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply