Browsing Category

Boeken

 • Boeken

  Sytze de Vries, Van liefde gesproken

  Als predikant is Sytze de Vries gedurende zijn carrière een paar maal door het evangelie van Johannes gekropen. De ontdekkingen die hij daarbij gedaan heeft, zijn nu gebundeld in Van liefde gesproken,…

  Lees verder

 • Boeken

  Erik Meganck, Religieus atheïsme

  Het is een opmerkelijk gegeven dat veel atheïstische denkers meer over God schrijven dan menig theoloog, merkt Erik Meganck halverwege Religieus atheïsme haast terloops op (p. 143). In zijn boek maakt hij…

  Lees verder

 • Boeken

  Peter Abspoel, Stiefkind van de rede

  In 2015 promoveerde Peter Abspoel op het thema Zingeving in het Westen. Centrale stelling daarin is, dat er een traditie-vijandig klimaat heerst in de westerse wereld. Tradities, in allerlei vormen, worden vaak…

  Lees verder

 • Boeken

  Frank G. Bosman, De eeuwige nar

  Ter gelegenheid van het 900 jarig bestaan van de Norbertijnerorde, schreef cultuurtheoloog Frank Bosman een essay om de kwijnende gemeenschap van religieuzen een hart onder de riem te steken. ‘Jullie lijken wel…

  Lees verder

 • Boeken

  Dick Boer, Maar wij hadden zo gehoopt

  Over het dwarse denken van Ton Veerkamp. Waar de christelijke traditie lange tijd het heil verwachtte in de hemel, zocht het socialisme de heilsstaat hier op aarde te realiseren. Tenminste één keer…

  Lees verder