Blog

Blauw

De pagina Over Mij op deze website heb ik onlangs aangepast. Ik ben namelijk teruggetreden als vrijwilliger bij de Dorpskerkenbeweging van de landelijke kerk. Niet geheel vrijwillig, al heb ik er wel zelf voor gekozen. Hoe dat zit?

Om mee te kunnen doen als vrijwilliger is het nodig om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Ik vind dat wat vreemd om dat van iemand te vragen die al ruim 30 jaar als predikant bij dezelfde kerk werkzaam is. Dat liet ik weten en na wat intern overleg, kon ik aan de slag. Dus, meedoen met online bijeenkomsten, overleggen met de dorpskerkenambassadeurs en ook nog een keer meegewerkt aan een filmpje in onze eigen dorpskerk te Vries. Leuk en leerzaam.
Dit voorjaar ontdekte ik dat de maandelijkse vergoeding (50 euro) niet meer werd overgemaakt. Bij navraag bleek dat het jaarcontract niet verlengd kon worden omdat er een VOG ontbrak…. Er zat weer een nieuwe manager, begreep ik, dus kon de discussie opnieuw beginnen. Ik heb mijn argumenten nog maar weer eens in een uitvoerige mail verwoord.

Na weken wachten, kreeg ik onlangs het bericht van de HR-manager van de dienstenorganisatie dat ze er over hadden gesproken, maar dat er toch een VOG nodig was, anders moesten ze helaas afscheid nemen van mij als vrijwilliger.

Eigenlijk ben ik niet zo’n Prinzipienreiter, maar in dit geval heb ik de eer aan mijzelf gehouden.
Het is toch te zot dat je inmiddels 34 jaar als predikant werkt binnen de PKN (voorheen GKN), waarin ik diverse kerkelijke bestuurstaken heb vervuld en momenteel in een landelijke synodecommissie zit – met andere woorden: mijn antecedenten mogen bij de kerk bekend worden verondersteld – terwijl er tegelijkertijd om als vrijwilliger bij dezelfde organisatie te kunnen werken je een dergelijke verklaring moet aanvragen. Puur omdat we ‘dat zo met elkaar afgesproken hebben’.
Ik heb geen zin om mee te doen aan een cultuur van ‘regels zijn regels’. Een cultuur waarin het wantrouwen leidend is en niet het vertrouwen in mensen. Zulke plekken zijn er al genoeg in onze samenleving. Daar zou de kerk niet bij moeten willen horen.
Bovendien steekt het mij dat de finale beslissing mee werd gedeeld in een mail. Men heeft er binnen het team over gesproken, staat daarin. Ja, óver mij, maar niet mét mij.
Ik hoop maar dat dit niet typerend is voor het HR-beleid binnen de dienstenorganisatie, heb ik ze nog terug gemaild – niets meer van gehoord…

Het doet mij verder niet zeer, hoor.
Ook is het niet zo dat ik nu met mijn tijd verlegen ben, integendeel. Want inmiddels heb ik een andere taak opgepakt en ben ik sinds kort toegetreden tot de Raad van Toezicht van een koepel van christelijke basisscholen in de stad Groningen. Daarvoor was het nodig om een VOG aan te vragen en dat heb ik zonder aarzeling gedaan – logisch, ik kom voor hun ‘van buiten’.

Dus is het een dubbele aanpassing geworden op de pagina Over Mij: Dorpskerkenbeweging out; Raad van Toezicht in.

Previous Post Next Post

No Comments

Leave a Reply