Blog

Bezinning en Gebed

Bijeenkomst voor bezinning en gebed
Zaterdag 21 oktober, 15.30 Jozefkerk Assen

Het Platform levensbeschouwelijke organisaties Assen nodigt iedereen uit voor een bijeenkomst van bezinning en gebed naar aanleiding van de gebeurtenissen in Israël en in Gaza.

Hier vind je de tekst van mijn korte toespraak.

‘Opnieuw zijn Israëli’s en Palestijnen in een spiraal van gruwelijk geweld beland. Vooral burgers zijn het slachtoffer. Het leed is ongekend.’

Zo begint de verklaring van The Rights Forum. Daarin worden regering en parlement opgeroepen concrete stappen te zetten naar een politieke oplossing. Daarbij moet het wegnemen van de oorzaken van het conflict en naleving van de internationale rechtsorde voorop staan. Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid.

Dat betekent:
– Respecteer het oorlogsrecht; burgers, hulpverleners en journalisten mogen nóóit doelwit zijn;
– Steun het Internationaal Strafhof dat onderzoek doet naar oorlogsmisdaden van beide kanten;
– Organiseer een vredesconferentie in Den Haag, de stad van Vrede en Recht.

De bijeenkomst in Assen wordt vanuit deze zelfde intentie georganiseerd.

De Jozefkerk is open vanaf 15.30 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje te branden en/of een gebedsintentie of wens op te schrijven.

Om 16.00 uur is er een korte toespraak namens het Platform, waarin tal van levensbeschouwelijke organisaties uit de stad vertegenwoordigd zijn. Ook zal er een bijdrage zijn vanuit de Palestijnse gemeenschap in Assen.
Daarna zal er een oecumenisch gebed worden uitgesproken, als afsluiting van deze bijeenkomst (rond 16.30 uur).

We hopen dat we hiermee iedereen in Assen de gelegenheid geven gevoelens van onmacht te delen en de hoop op een rechtvaardige vrede levend te houden.

Previous Post Next Post

1 Comment

  • Reply Harry 20/10/2023 at 22:58

    Ik ben zo vrij geweest dit bericht te plaatsen op de website van de PKA

  • Leave a Reply