Blog

beginnen

Ooit heb ik onderstaand verhaal uit wat toen nog Open Deur/Goede Tijding heette geknipt. Het is van Henk Huyzer, maar gebaseerd op een joodse legende. De tekst van Huyzer heb ik zelf weer wat bewerkt en vanmorgen gebruikt in de eerste dienst van het nieuwe jaar, voor de kleinsten… (maar niet voor hen alleen?!):

Op een dag besloot God dat hij zijn verhaal met de mensen op wilde schrijven. Hij wilde dat er een begin gemaakt werd met de Bijbel.
Toen Hij dat besloten had, kwamen alle letters van het alfabet voor hem staan en ze zeiden: ‘O God, kies mij toch uit om het begin mee te maken. Laat mij de eerste letter zijn van uw verhaal met de mensen’.
Eerst kwam de Z.  ‘Kies mij toch, goede God, ik ben immers de Z van Zegen, en aan uw zegen is het al gelegen’.
‘Ja’, zei God, ‘dat is zo. Maar je bent ook de Z van zwaard en door het zwaard zal er veel kwaad worden gedaan’.
Toen kwam de W naar voren. ‘Kiest u mij dan, ik ben de W, de W van wijsheid, daar is het toch allemaal om te doen’.
‘Ja’, zei God, ‘dat is zo. Maar je bent ook de W van woede, en daardoor zal er veel mis gaan’.
De volgende letter kwam voor God staan. De V. ‘Ik ben de V van Vrede’, zei hij vrolijk. ‘Dat vindt u toch belangrijk, vrede op aarde, is het niet?’
‘Ja’, zei God, ‘je hebt helemaal gelijk. Maar je bent ook de V van vloek en die zal over de aarde liggen omdat de mensen opstandig zijn’.
Zo ging het een tijdje door.
De P kwam, trots als een pauw. ‘Ik ben de P van paradijs’.vind-letter
‘Ja’, zei God, ‘maar ook van plaag en tien plagen zullen er nodig zijn om mijn volk te bevrijden’.
‘Neem mij dan’, zei de K. ‘De K van koningskind, met Kerst geboren’. ‘Ja, maar ook de K van kwaad, en daar heb ik toch zo’n hekel aan’.
‘Wat dacht u van mij, de M van messias?’. ‘Ja, alles goed en wel, maar je bent ook de M van moord en doodslag, en daar heb ik mijn buik van vol’, zei God.

De één na de andere letter kwam naar voren, maar geen was geschikt:
De H van hemel was ook de H van hel.
De G van geloof was ook de G van geweld.
De D van dienaar staat twee keer in dood.
De B van barmhartig is ook de B van bedrog.

Op het laatst waren er alleen nog maar kleine lettertjes over.
En het verhaal vertelt dat God toen de aller-smalste, de allerkleinste genomen heeft; alleen maar een streepje, alleen maar een punt, want in het rijk van God wordt juist op kleintjes gelet. Geen tittel, geen jota wordt overgeslagen.
En nog iets opvallends: bij hem gaan de kleinsten voorop. Daarom nam God die kleine letter ‘i’, plaatste hem aan het begin van zijn verhaal met de mensen en daarom staat er geschreven: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. Zoals er ook staat: ‘Ik ben de HEER je God, je bevrijder’.
En zo is het nu nog altijd.

Previous Post Next Post

2 Comments

 • Reply ruth de jong 21/03/2011 at 14:27

  Beste Bert,
  heb zojuist je verhaal gelezen. leuk bedacht hoor, maar je hebt het naar jezelf toegebouwd. De eerste letter van de Thora is de ” beth” zoals je weet. Een stevige letter. Over de beth is heel veel te vertellen en waarom hij juist daar staat.
  Nu doe je alsof de bijbel in het nederlands is geschreven. Je weet toch wel beter?

  Volgende keer graag een adequaat juist verhaal, van JOU.

  met groet,

  Ruth de Jong- Galilea-Israel

 • Reply dominic 17/08/2019 at 14:07

  Ruth je moet toch weten dat dit verhaal voor Hollanders is geschreven en dus is het verhaaltje vertaald naar het Nederlands.
  Het lijkt mij dat Bert ook wel weet dat de ‘beth’ de eerste letter is maar zo gaat dat met vertalingen.
  Mozes is ook vertaald naar het Nederlands anders had er wel Moshe gestaan.
  Als de essentie van het verhaal niet klopt dan is het een ander verhaal maar dat kan jij denk ik beter beoordelen.

 • Leave a Reply