Blog

Wij zijn ons brein, en nog wat…?

Vrijdag 10 november organiseert MetaForum bij Kunstplaza Schurer (bovenste etage Warenhuis   Vanderveen) in Assen een thema-avond over het onderwerp ‘Wetenschap over jezelf’ Spreker is de bekende essayist, filosoof en Volkskrant-columnist Marjan Slob. Haar oefening in filosofisch denken in relatie tot het menselijk brein en vrijheid, politiek en cultuur begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na de lezing vindt er een debat plaats onder leiding van de Asser stadspredikant Bert Altena.

Hoe kun je nu wetenschappelijke kennis over jezelf verwerven? Die vraag houdt filosoof Marjan Slob (1964) al heel lang bezig. Het is dan ook een terugkerend thema in Hersenbeest, haar persoonlijke zoektocht naar de manier waarop aloude filosofische vragen over de mens verschijnen in het licht van de moderne wetenschap. In haar lezing zal Marjan de opkomst van de hersenwetenschappen belichten. Ze vertelt wat er mooi aan is, maar ook wat de grenzen ervan zijn. Een kernaspect van haar betoog is: zelfs natuurwetenschappen ontkomen niet aan het instrument van de taal.

Op welke manieren wordt bijvoorbeeld taal ingezet in het overbrengen van waarden en normen? Welke rol speelt deze overdracht in het maatschappelijk leven en in hoeverre liggen (rol)patronen vast in relatie tot bijvoorbeeld wereldbeeld en idealen? De thematische invalshoek is filosofie en het actuele sociaal-culturele debat. Vandaar dat Marjan Slob ook graag zal ingaan op, en openstaat voor, specifieke vragen ná de lezing.

Marjan Slob is filosoof, essayist en columnist voor de Volkskrant. Met Hersenbeest: filosoferen over het brein en de menselijke geest won ze de Socratesbeker voor het beste en meest urgente publieksfilosofieboek van het jaar 2016.

Na haar propaedeuse Psychologie aan de Universiteit van Utrecht studeerde ze Wijsbegeerte aan deze universiteit. Na haar doctoraal, met als specialisatie wijsgerige antropologie, deed ze de Postdoctorale Opleiding Journalistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als zelfstandige ondersteunt ze diverse organisaties, waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), het Rathenau Instituut, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek en publiceerde in diverse landelijke dagbladen.

Klik hier voor meer informatie.

Vorig bericht Volgend bericht

Nog geen reacties

Laat een reactie achter