Over mij …

Ik ben geboren in 1963 en opgegroeid in Emmen. Sinds 1986 getrouwd met Annette. Samen hebben we vier (volwassen) kinderen.

Mijn theologiestudie heb ik gedaan in Kampen (1981-1988).
Vanaf 1988 ben ik werkzaam als predikant. Ik ben in het ambt bevestigd in St.Jacobiparochie (70% Ger.Kerk / 30% Missionaire Toerusting). In 1993 zijn we verhuisd naar Wijchen, waar ik predikant werd van de Protestantse streekgemeente Maas en Waal. In 2002 ben ik in Assen predikant geworden van de SoW-gemeente Assen-Noord. Vanaf 2015 ben ik werkzaam als predikant van de Protestantse gemeente Vries voor 70% en voor de overige 30% ben ik stadspredikant van de Protestantse gemeente Assen, met de opdracht om missionaire en oecumenische activiteiten te ontwikkelen.

In 2003 ben ik gepromoveerd in de homiletiek (preekkunde) op een studie Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat.

Sinds een aantal jaren ben ik docent bij de cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden (TVG),  voor de vakken Ethiek (in Assen) en Filosofie (in Groningen).

Verder ben ik voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe, daarnaast voorzitter van de landelijke werkgroep Kerkennacht 2019, lid van de Raad van Advies van de christelijke scholengemeenschap Vincent van Gogh en lid van de Mediaraad RTV Drenthe en bestuurslid van de Stichting Literatuurclubs Drenthe.

Met zekere regelmaat verzorg ik lezingen over diverse thema’s, zoals ‘De God van Job’, over het werk van Kierkegaard, over Tomas Halik, of over oecumene. In 2017-2018 geef ik lezingen over Paulus en de filosofen; en over leven en werk van Albert Schweitzer.

U kunt hieronder contact opnemen als u belangstelling hebt.