Over mij …

Op mijn website krijgt u een idee van wat ik in mijn werk als predikant meemaak en wat mij als theoloog bezighoudt.

Sinds januari 2015 ben ik als predikant verbonden aan de protestantse gemeente Vries voor 2/3 van mijn werktijd. Daarnaast ben ik voor 1/3 verbonden als stadspredikant aan de protestantse gemeente Assen met een opdracht om missionaire en oecumenische activiteiten te ontwikkelen.

Ik ben geboren en opgegroeid in Emmen (1963), na het VWO (Gymnasium) theologie gestudeerd in Kampen (1981-1988).
Sinds 1986 getrouwd met Annette, vader van vier kinderen.

Vanaf 1988 predikant, achtereenvolgens in St.Jacobiparochie (tot 1993), streekgemeente Maas & Waal (tot 2002), Assen-Noord (tot 2015) en momenteel in Vries.
In 2003 gepromoveerd in de homiletiek (preekkunde) op een studie Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat.

Sinds een aantal jaren ben ik docent bij de cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden (TVG),  voor de vakken Ethiek (in Assen) en Filosofie (in Groningen). Verder ben ik voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe.

Daarnaast verzorg ik lezingen over diverse thema’s, zoals ‘De God van Job’, Over het werk van Kierkegaard, Over Tomas Halik, of over oecumene. In 2017-2018 geef ik lezingen over Paulus en de filosofen; en over leven en werk van Albert Schweitzer.

U kunt hieronder contact opnemen als u belangstelling hebt.