Blog

Pasen

“Het is niet wáár wat onze ogen aanschouwen, dat het onrecht triomfeert en dat de zinledigheid het laatste woord heeft en dat de wormen of het vuur de handen verteren die wij zó zeer hebben liefgehad. Neen: het wondergeloof slaat zijn – ja, zijn wankele, maar toch draagt zij ons – het slaat zijn wankele brug van het dodenrijk – dat is hier, waar wij leven – naar het land der levenden – dat is ginds waar de doden toeven – en het leven, dat hier een bedreigd, chaotisch, kortstondig leven is, benauwd gelijk een droom voor het ontwaken, dat krijgt zin en waarde als wij ontwaken.
Nu kan men zeggen: dat is levensverachting, ontrouw aan de aarde. Nu kan men zeggen: dat is zoetelijke stichtelijkheid. Nu kan men zeggen: dat is ijdel gedroom, romantiek. En men kan nog heel veel méér zeggen. Maar trek dan ook de consequentie, dat het leven alleen maar wanhoop is en denk daar dan maar niet meer over na en zoek verdoving in wat het leven dan nog aan genot te bieden heeft: geld, macht, kunst, arbeid. Ge kunt het echter ook wagen met het geloof als de enig mogelijke werkelijkheid, die moed tot strijden geeft en blijde spanning en machtige hoop in het gezicht van de dood. Gedragen door die hoop bouwen wij onze kerken, gedragen door die hoop wensen wij u: gelukkig Pasen!”

(Kaj Munk – 1938)

muur sporthal de thij

Vorig bericht Volgend bericht

Nog geen reacties

Laat een reactie achter