Blog

Op weg naar Pasen – witte donderdag

In de Stille Week teksten bij elke dag op weg naar het feest van Pasen

Uit een preek van Luther (1544) over Lucas 22: 39v (Getsemane):

“Dit is een zeer treffende geschiedenis, het eigenlijke begin van de passiegeschiedenis van onze Heer Jezus Christus. Ze dient ons er niet alleen toe te zien hoe onze Heer zich in angst en nood heeft gehouden, maar ook tot troost tegen de zonde en een slecht geweten. In de schooltheologie is er veel over gedisputeerd en er krachtig mee omgegaan. Het is ook geen geringe zaak, hoe Hij die eeuwig God is en waarachtig mens in zulk een diepe angst, beven en versagen raakt. Maar hoe je ook erover disputeert, nooit zul je in staat zijn die echt te doorgronden. Zulke droefheid kun je onmogelijk zelfs maar een beetje verstaan en doordenken, het is allemaal veel, veel te hoog.”

Michael O Brien

Michael O Brien

Vorig bericht Volgend bericht

Nog geen reacties

Laat een reactie achter