Blog

Op weg naar Pasen – dinsdag

In de Stille Week teksten bij elke dag op weg naar het feest van Pasen

 

Peter Rollins (filosoof, theoloog) over een andere betekenis van de kruisiging:

“Deze benadering beschouwt de kruisiging noch als het ultieme offer, noch als een morele boodschap, maar als het offer van het offer zelf.
In de conservatieve lezing worden de erfzonde en de wet serieus genomen, maar wordt de kruisiging beschouwd als een antwoord op het probleem dat ze opwerpen, in plaats van dat wat zonde en wet van zijn angel berooft. De liberale lezing neemt daarentegen de erfzonde en de wet niet serieus, maar beschouwt de kruisiging als een soort moreel verhaal. Om op een juiste manier de ervaring waarvan de kruisiging getuigt te verstaan, moeten we die leren zien als het zichtbaar worden van een uitnodiging om vrij van de slavernij aan de afgod en het ongeloof te leven.
De kruisiging vervult het offermodel op ongeveer dezelfde manier als de liefde de wet vervult. Voor de apostel Paulus betekent liefde de vervulling van de wet, niet door een überwet te worden, maar door ons op te tillen naar een ander register waar we boven het gebod uit leven. In plaats van een groter ‘nee’, dat zegt dat niets is toegestaan, vervult de liefde de wet door het ‘nee’ te veranderen in een ‘ja’.  Zij vertelt ons dat, hoewel niet alles heilzaam is, alles is toegestaan (I Kor. 6: 12).
Christus ‘betaalt’ de schuld door die te vergeven. Aan het kruis zijn we getuige van het jubeljaar in de praktijk. Het jubeljaar was een nooit in de praktijk gebrachte tijd in het oude Israël dat schulden niet hoefde te worden betaald, maar werden uitgewist. Met andere woorden de erfzonde en de wet zijn vernietigd en de afgod die zij hebben geschapen verdwijnt in het luchtledige.
Wanneer er wordt gesproken over Christus die de schuld betaalt, betekent dat dus niet dat de schuld serieus wordt genomen, maar de schuld zelf wordt weggeaan.”
(in: Verslaafd aan God, Skandalon 2017, p. 95-96)

peter rollins

Vorig bericht Volgend bericht

Nog geen reacties

Laat een reactie achter