Blog

Mixed economy

A.s. zondag is de eerste bijeenkomst van Zin-in-Zondag van het nieuwe seizoen, inmiddels de 8e jaargang. Bewijs dat ons project een vaste waarde is geworden in het kerkelijk aanbod in Assen en omstreken.

De landelijke kerk heeft dat ook opgepikt, want vorige maand was ons project het onderwerp van het hoofdartikel in het landelijk clubblaadje Woord&Weg dat gelezen wordt door predikanten en kerkenraadsleden.
Naar aanleiding daarvan kreeg ik een uitgebreide mail van een collega, die zo welwillend is mij een paar kritische vragen voor te leggen:

“In onze gemeente hebben wij ook ochtenden, middagen en avonden voor mensen die opkijken tegen een gewone kerkdienst of een bijbelkring. Als predikant probeer ik deze bijeenkomsten zo in het totale activiteitenprogramma te passen, dat ze een kring vormen rond wat ik als het eigenlijke beschouw, de ontmoeting met God in de eredienst of in de binnenkamer. (…) We hebben in de kerk niet zomaar een alternatief voor de eredienst en zeker niet voor de persoonlijke ontmoeting met God. En we moeten ook niet doen alsof, door in allerlei op zichzelf zinnige missionaire activiteiten grote godsdienstige diepten te projecteren. (…) Ik zou het bedenkelijk vinden als ik geen verschil meer zou zien tussen deze activiteiten en het bidden, lezen en preken in de eredienst. Kun je dat volgen, of is voor jou alles in dezelfde mate godsdienst wat mensen verdieping, vertroosting en aangenaam tijdverdrijf biedt?”

Ik waardeer het zeer als iemand zo me je meedenkt en de moeite neemt dat op de mail te zetten. Tegenspraak daagt uit tot reflectie en verdieping. Uit mijn reactie het volgende:

“Het moge duidelijk zijn dat ik ons project belangrijk vind en dat ik er als (stads)predikant ook van harte achtersta.
Ik denk dat we verschillen op het punt van de verhouding tot de reguliere kerkdienst. Die blijft voor mij (uiteraard) hoogst belangrijk in het leven van de gemeente, maar ik heb er moeite mee om daarover te spreken alsof daar “het eigenlijke” plaats zou vinden. Het ‘eigenlijke’ onttrekt zich principieel aan onze greep. Wat er tussen mensen en God gebeurt, waar en hoe, daar hebben wij niet de beschikking over. Wat de kerk te doen staat, is gelegenheden scheppen en in ere houden, waar die ontmoeting plaats kan vinden (…) De zondagse eredienst speelt daar een cruciale rol in. Dat vind ik theologisch en persoonlijk. Maar ik ervaar ook, in dit project en daarbuiten, dat dit voor veel mensen niet of niet meer of niet vanzelfsprekend geldt.
Of ik daarmee alles op een grote hoop gooi waarin alles even waardevol en betekenisvol is?
Vind ik lastig om te beantwoorden. Als ik ja zeg, klinkt dat te oppervlakkig. (…) Maar als ik nee zeg, wat is dan het criterium waaraan je het af gaat meten? (…)
We moeten als kerk doen en blijven doen, waar we voor zijn: de lofzang en het gebed gaande houden én recht en vrede dienen. Daarnaast de ruimte creëren en benutten om in de veelvormigheid iets van het goede (het heil) te bemiddelen in het contact met mensen. Waarbij het dan ook nog theologisch belangrijk is om te blijven bedenken, dat de kerk het heil niet bezit.”

Daar is het tot nu toe bij gebleven, maar hopelijk blijft mijn antwoord niet het laatste woord…

O ja.
Zondag ontvangen we Daniëlle Hirsch, econoom en internationaal consultant. Zij zal ons met woord en beeld laten zien hoe je als een ‘David’ in het veld veel kunt doen in de strijd tegen een ‘Goliat’. Ook een individu kan in de eigen omgeving verandering bewerkstelligen en grote problemen te lijf gaan. Danielle zal bespreken hoe wij allen een verschil kunnen maken in onze leefwereld, klein of groot, door anders aan te kijken tegen grote kwesties die zich presenteren als onoplosbare feiten. Waar begint een betere wereld? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.
11.00 uur De Bron in Assen. Welkom.

 

Vorig bericht Volgend bericht

Nog geen reacties

Laat een reactie achter