Blog

Maandagmorgenproduct

Eén van onze diakenen vraagt zich af waarom er in de vieringen van de Stille Week alleen op Witte Donderdag een collecte op het rooster staat, en dan nog maar één. Ik vind het zo’n vreemd verschil. Of is daar soms een of andere Bijbelse redenen voor? staat er in de mail.

Hierbij mijn reactie:
Een leuke vraag voor de maandagochtend!
Volgens mij staat er in de Bijbel niets over het aantal collecten dat wij moeten houden. De kerk is een menselijke uitvinding, dus dat mogen we zelf bepalen.
Vanouds is de collecte de inzameling van de gaven (in natura), waarmee men vervolgens de gezamenlijke maaltijd ging vieren.
De plaats van de inzameling is daarom nog steeds in de liturgie verbonden met de maaltijd/avondmaal.
Als we maaltijdvieren doen we daarom eerst de inzameling.
Als we geen maaltijdvieren, is het nog steeds gewoonte om de collecte op de tafel te leggen.
Ook de volgorde van collectedoel is van belang: eerst de diaconie, dan de kerk. Want, zo lees ik in een Handboek voor de Liturgie, in het koninkrijk van God staan de armen centraal, niet de kerk (!).
Waarom wij in Vries drie collectes hebben? Is ooit zo bedacht om de ‘uitgangscollecte’ als derde te doen. Wat mij verteld is, omdat er op die manier meer wordt opgebracht…
Dan de Witte donderdag en andere vieringen in de Stille Week. Volgens mij heeft dat er mee te maken dat we bij bijzondere vieringen anders dan op zondag (vgl. ook Oudjaar) het bij één (diaconale of missionaire) collecte houden. Het karakter van Goede Vrijdag gaat niet goed samen met een inzameling (zoals we ook niet een inzameling hebben bij een begrafenisdienst) – er is dan ook geen maaltijd. Daarom zou een inzameling in de Paaswake wel weer kunnen – vooraf aan de Maaltijd.
Kortom, er zijn wel een aantal uitgangspunten, maar we hebben onze eigen gewoonten. Mix van traditie, gewenning, ooit gemaakte afspraken, en …. toeval.

Verder weet ik het ook niet precies, maar misschien ben jij beter liturgisch onderlegd om ons verder te helpen…

Vorig bericht Volgend bericht

1 reactie(s)

  • Reply Janny 09/03/2020 at 22:46

    Een nadeel vind ik bij ons in de GKv dat wij landelijk gebonden zijn aan diverse verplichtingen, die per gemeente naar rato moeten worden afgedragen.
    Er zijn daarbij 2 doelen waarvan ik vind dat die wel mogen aanblijven: hulpbehoevende zusterkerken en de zending.
    Voor de rest mag iedere kerk van mij wel haar eigen doelen bepalen….. maar ja…. wie ben ik….
    O ja… de dominee moet natuurlijk ook betaald worden

  • Laat een reactie achter