Blog

leesbare brieven

Het lukt natuurlijk niet altijd, maar ik probeer mijn werkdagen te beginnen met een moment van aandacht en meditatie aan de hand van een dagboekje. Momenteel gebruik ik daarvoor het Bonhoeffer Brevier, teksten van de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945), die na zijn dood zijn verzameld en op de maat van een dag zijn gesneden.

Een brevier is een boek waaruit kloosterlingen hun getijdegebed bidden. Bonhoeffer heeft zelf leefgemeenschappen geleid, waarin de dagelijkse lezing en meditatie een belangrijke rol spelen.

In één van zijn fragmenten schrijft hij dat dagteksten een grote zegen kunnen zijn. “Maar het is ook zeker, dat zulke korte dagteksten volstrekt niet in de plaats kunnen en mogen komen van het bijbellezen. De Heilige Schrift is meer dan een serie dagteksten (…) De Heilige Schrift bestaat niet uit losse spreuken, maar is een geheel dat als zodanig ook tot zijn recht wil komen”.

Het is een beetje ironisch om deze strenge uitspraak te lezen in een boek vol met korte dagteksten. Maar Bonhoeffer heeft een punt. Het is een verzuchting die ik zelf ook wel eens heb geslaakt, bij de kerkelijke gewoonte van de zondagslezing, die zich meestal beperkt tot een enkel fragment, terwijl je vaak het grote verband nodig hebt voor een beter begrip.

In de afgelopen weken heb ik mij weer eens verdiept in de apostel Paulus. Hij heeft een flink aantal brieven geschreven, waardoor we een aardig beeld van hem kunnen vormen. Ik heb die teksten al dikwijls bestudeerd, er over gelezen en er over gepreekt, maar hoe vaak heb ik eigenlijk de brieven van Paulus in hun geheel gelezen? Gewoon, zoals je een stevig artikel leest in de weekendbijlage van de krant of in een tijdschrift – want veel langer zijn die brieven meestal niet.

Je begrijpt al wat ik heb gedaan.
Kan ik het aanbevelen als vakantielectuur? Dat is erg van je persoonlijke smaak afhankelijk.
In ieder geval zijn de zeven echte brieven van Paulus dun genoeg om in je koffer te passen. Je leest ze makkelijk uit in een middag bij het zwembad of op het strand. Een beetje zand tussen de pagina’s laat de teksten nog meer knisperen en schuren. Wel af en toe een frisse duik nemen, zou ik adviseren, om je hoofd niet te veel door Paulus op hol te laten brengen….

Hoe dan ook, een goede zomer gewenst, met of zonder Paulus,

Vorig bericht Volgend bericht

Nog geen reacties

Laat een reactie achter