Preken

Kies voor het leven (Dt. 30) (Paaswake)

Tegenwoordig zie je steeds vaker in overlijdensadvertenties staan, dat de aanwezigen na de begrafenis of crematie uitgenodigd worden in deze of gene horecagelegenheid, waarbij het glas zal worden geheven, om het leven te vieren. Want: zo zou Piet het gewild hebben. Zo heeft Anja zelf geleefd.

Ik weet niet altijd wat ik daarvan denken moet. Natuurlijk, het leven mag gevierd worden, graag zelfs, voluit en zonder reserve. Maar het wordt al wat anders als het leven gevierd moet worden. Het begint een beetje te schuren, als je het idee krijgt dat al die uitbundigheid bij de dood vooral bedoeld is om onze verlegenheid met rouw en verdriet te maskeren. De uitgelaten stemming bij de ontvangst na afloop is er altijd al geweest. Immers, iedereen is toch ook ergens opgelucht dat dit keer Piet of Anja aan de beurt was, maar ik de dans nog ben ontsprongen.

Kies voor het leven.
Vier het leven, zolang het kan en iedere dag die je hier op aarde wordt gegeven. Ja, dat is ook voluit een bijbelse boodschap, zeker in Tora.
De grondtoon in ons geloof is het van God gegeven leven dat geleefd en genoten mag worden.

U voelt een ‘maar’ aankomen?
Dat hebt u goed aangevoeld, maar het is toch niet een maar, dat afbreuk wil doen aan wat eerder gezegd is over het leven vieren en genieten.
Zo is het natuurlijk wel vaak gevoeld, juist vanuit de kerk. Alsof het geloof een rem erop zet, je altijd met een kwaad geweten opzadelt. De verbouwing van ons parlement mag niet te uitbundig, volgens Rutte, want dat past niet bij onze calvinistische traditie… Tja, dan weet ik ook nog wel een paar.

Als Mozes het volk in de woestijn de eenvoudige keuze voorhoudt, het leven of de dood, is het natuurlijk duidelijk waar de voorkeur naar uitgaat. Maar de keuze voor het leven, is niet een keuze voor het leven als zodanig. Het gaat niet om een leeg vitalisme, leven om te leven, het leven zo lang mogelijk rekken of er zoveel mogelijk uit willen halen – dat is geen leven; dat is amechtig achter jezelf aan lopen, jezelf voorbij lopen.

Kies voor het leven, is kiezen voor de geboden die de Heer ons voorhoudt en die Mozes aan het volk heeft doorgegeven. God liefhebben, de weg volgen die Hij wijst – elders in Tora wordt dat gespecificeerd: dat is de weg naar de naaste, de minste, de wees, de weduw en de vreemdeling; God liefhebben, zijn weg volgen en de geboden, wetten en regels in acht nemen. De wegwijzers die Hij geeft, de tien geboden en al het andere dat daaruit voortvloeit.

Jezus vat de wet samen, God liefhebben met alles wat in je is, en de naaste als je zelf. Het ene gebod legt het andere uit en omgekeerd. Godsdienst is mensendienst, is zo leven dat er toekomst is, dat er toekomst geopend wordt, voor alle mensen, voor heel de aarde.

Jezus vat de wet samen, en brengt deze tot voltooiing.
Dat is het wonder van Pasen.
Hij kiest voor het leven, door het kruis op zich te nemen.
Hij kiest voor het leven, door de dood als consequentie van zijn verkondiging niet uit de weg te gaan, en zijn leven te geven uit liefde voor de wereld.
Hij kiest voor het leven, dat altijd weer nieuw geboren wordt, door de dood heen.

Dit wonder aanbidden wij, in de gekruisigde en opgestane Heer, de Levende.
Kies dan voor het leven. Dan wordt het ook voor jou: Pasen.


Vorig bericht Volgend bericht

Nog geen reacties

Laat een reactie achter