Browsing Category

Artikelen

 • Artikelen

  Centraal en pontificaal

  Deze twee woorden uit de tekst die zojuist onthuld is bij gelegenheid van de heringebruikname van de Jozefkerk, wil ik graag gebruiken als leidraad voor deze korte bijdrage vanuit mijn functie als stadspredikant. Zoals u wellicht weet ben ik daarin aangesteld voor 30% van mijn werktijd namens de Protestantse gemeente […]

  Lees verder

 • Artikelen

  De hemel blijft… Over de heilige Augustinus

  Als de bisschop van Hippo Regius, Aurelius Augustinus op zijn sterfbed ligt in het jaar 430, staan de Vandalen voor de deur. De Vandalen zijn één van de stammen die grote delen van het ooit roemruchte Romeinse Rijk veroveren. In dit geval Noord-Afrika, dat in die tijd tot het Rijk […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Werkverslag stadspredikant

  De PGA wil graag van betekenis zijn voor de stad. We zijn ons bewust van onze context en willen daarbinnen present zijn met een boodschap van hoop en bemoediging voor de mensen die leven, wonen en werken in de stad. De kerk leeft niet op een eiland, laat staan in […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Werkverslag Vries

  Ieder jaar in juni maak ik mijn werkverslag. Het geeft gelegenheid om alles weer eens op een rijtje te zetten en om kerkenraadsleden en andere belangstellenden mee te laten kijken in de keuken van de predikant. Voor mij zelf is het goed om met het werkverslag overzicht te krijgen. Predikantswerk […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Paulus onder filosofen

  De figuur van Paulus behoeft in christelijke kring geen introductie. Een groot deel van de nieuwtestamentische brieven staat op zijn naam. Ze horen tot de oudste christelijke documenten. Zijn boodschap heeft een grote invloed gehad op de jonge christelijke kerk. In de traditie van de kerk hebben zijn opvattingen steeds […]

  Lees verder

 • Artikelen, Blog

  mijn zegen heb je … over mijn werk als stadspredikant

  De motorenzegening die we onlangs als gezamenlijke kerken hebben georganiseerd, valt niet bij iedereen in goede aarde. Van een collega kreeg ik een mail waarin hij schrijft dat vroeger mensen die alleen al naar de TT gingen kijken, verdacht genoeg waren om niet voor een kerkenraadsfunctie in aanmerking te komen. […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Werkverslag 2017-2018 predikant te Vries

  In mijn werkverslag geef ik een overzicht van de belangrijkste predikantswerkzaamheden in het afgelopen kerkelijk seizoen. Het geeft een beeld van wat ik als predikant, voor 70% van de werktijd verbonden aan de protestantse gemeente te Vries, zoal doe, maar ook van wat er in onze kerkelijke gemeente speelt. Het […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Oecumenische jubilea

  In Meppel heeft de Raad van Kerken zichzelf onlangs opgeheven. Ze zijn niet de eersten. Het oecumenisch netwerk van plaatselijke raden brokkelt af. Oecumene lijkt over haar hoogtepunt heen. In de jaren zeventig en tachtig werden overal enthousiaste oecumenische initiatieven ontplooid. Er was een sfeer van openheid en oprechte belangstelling. […]

  Lees verder