Browsing Category

Artikelen

 • Artikelen

  Werkverslag 2019-2020

  Gisteravond las ik enkele bladzijden uit het boek Geloven bij daglicht, dat Herman Wiersinga schreef (in 1992) en waarin hij terugblikt op veertig jaren dienstverband. Ik herlas het omdat hij ingaat op de ‘nieuwe theologische taal’ waar Bonhoeffer al over sprak in zijn gevangenisbrieven. Over die brieven ga ik iets […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Mooi Verhaal 2019

  Gisteren met mijn collega’s de mobiele kapel van de IJsbaan op het Koopmansplein naar de Jozefkerk gerold, om daar present te zijn bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van de protestantse kerk Assen. Terwijl wij met veel moeite de kapel in de hal probeerden te plaatsen (lukte niet), stond Maurice te filmen voor […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Centraal en pontificaal

  Deze twee woorden uit de tekst die zojuist onthuld is bij gelegenheid van de heringebruikname van de Jozefkerk, wil ik graag gebruiken als leidraad voor deze korte bijdrage vanuit mijn functie als stadspredikant. Zoals u wellicht weet ben ik daarin aangesteld voor 30% van mijn werktijd namens de Protestantse gemeente […]

  Lees verder

 • Artikelen

  De hemel blijft… Over de heilige Augustinus

  Als de bisschop van Hippo Regius, Aurelius Augustinus op zijn sterfbed ligt in het jaar 430, staan de Vandalen voor de deur. De Vandalen zijn één van de stammen die grote delen van het ooit roemruchte Romeinse Rijk veroveren. In dit geval Noord-Afrika, dat in die tijd tot het Rijk […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Werkverslag stadspredikant

  De PGA wil graag van betekenis zijn voor de stad. We zijn ons bewust van onze context en willen daarbinnen present zijn met een boodschap van hoop en bemoediging voor de mensen die leven, wonen en werken in de stad. De kerk leeft niet op een eiland, laat staan in […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Werkverslag Vries

  Ieder jaar in juni maak ik mijn werkverslag. Het geeft gelegenheid om alles weer eens op een rijtje te zetten en om kerkenraadsleden en andere belangstellenden mee te laten kijken in de keuken van de predikant. Voor mij zelf is het goed om met het werkverslag overzicht te krijgen. Predikantswerk […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Paulus onder filosofen

  De figuur van Paulus behoeft in christelijke kring geen introductie. Een groot deel van de nieuwtestamentische brieven staat op zijn naam. Ze horen tot de oudste christelijke documenten. Zijn boodschap heeft een grote invloed gehad op de jonge christelijke kerk. In de traditie van de kerk hebben zijn opvattingen steeds […]

  Lees verder