• Blog

  Blauwvingers

  Vanmiddag was ik bij de voorlopige afsluiting van het project De Zwolse Bijbel, bedacht door mijn collega stadspredikant Mariska van Beusichem (links vooraan op de foto). Met veel vrijwilligers worden Zwollenaren uitgenodigd een stukje Bijbel over te schrijven. Aanleiding is de Middeleeuwse Zwolse Bijbel, ooit door monikkenhand geschreven. Nu komt […]

  Lees verder

 • Boeken

  Roger Dewandeler, Spiritualiteit van de twijfel

  Roger Dewandeler, predikant voor de Waalse gemeente, houdt een vurig pleidooi voor de twijfel als deugd. “Zonder twijfel is het geloof achterhaald, incompleet, onvruchtbaar … Twijfelen als voorwaarde voor de geloofwaardigheid van het geloof” is het slotakkoord van zijn bondige boekje, Spiritualiteit van de twijfel (p. 126), oorspronkelijk in het […]

  Lees verder

 • Blog

  Baanden vol met wind

  Op de zaterdag voor Pinksteren krijgen we een fietsende abt op bezoek in Mooi Verhaal. Mink de Vries, oud-Assenaar, zet zich in om het gedachtegoed van de Moderne Devotie, een Middeleeuwse vroomheidsbeweging, onder de aandacht te brengen. Hun denkbeelden hebben via kloosterlingen als abt Boyng, ook de Noordelijke Nederlanden bereikt, […]

  Lees verder

 • Preken

  Mond op mondbeademing, Joh. 20, 19 – 23 (Pinksteren)

  Het is een uitdrukking in onze taal, als je duidelijk wilt maken dat iets nooit zal gebeuren: als Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen. Met andere woorden, dat gebeurt nooit, dat is van zijn levensdagen onmogelijk. Het zou een leuke vraag zijn bij een volgende bijbelquiz. Want heb je […]

  Lees verder

 • Boeken

  Trees van Montfoort, Groene Theologie

  Met Groene theologie heeft Trees van Montfoort het boek geschreven waar lang behoefte aan was. Het thema duurzaamheid staat al een aantal jaren op de kerkelijke agenda. Er is inmiddels een platform van Groene Kerken en tal van gelijksoortige initiatieven van verschillende organisaties in het pluriforme kerkelijke landschap. Maar nu […]

  Lees verder

 • Preken

  Verhuisbericht? Hemelvaart, Lucas 24: 44-53

  Aan het slot van het evangelie horen we hoe Jezus zijn vrienden mee de stad uitneemt, tot bij Betanië. “Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel” (vers. 50-51).Als u de moeite zou nemen […]

  Lees verder

 • Preken

  Ontwapenende vrede (Joh. 14: 27)

  De oude Romeinen kenden de spreuk: Als je vrede wilt, bereid je dan voor op de oorlog (si vis pacem, para bellum). Het is een wijsheid die voortkomt uit de ervaring om een wereldrijk in de benen te houden, voorwaar geen sinecure. De Romeinen heersen over een uitgestrekt rijk en […]

  Lees verder

 • Blog

  Proatbus

  De aardbeving gisteren in Groningen heeft maar weer eens duidelijk gemaakt dat de problematiek nog lang niet over is en dat de onzekerheid voor de bewoners alleen maar groter wordt, zeker nu passende maatregelen uit blijven. Via de provinciale Raad van Kerken zijn we betrokken. We doen mee in het […]

  Lees verder