• Preken

  raadsel en geheim, Marcus 4: 26 – 29

  Het leven is soms best ingewikkeld. Wat is het dan fijn dat je op zondagmorgen om 10 uur naar een kerk kunt gaan, waar woorden worden voorgelezen uit een groot boek, die je vertellen hoe eenvoudig het eigenlijk allemaal is. Want het leven, dat is als het zaad dat op […]

  Lees verder

 • Artikelen

  Werkverslag 2017-2018 predikant te Vries

  In mijn werkverslag geef ik een overzicht van de belangrijkste predikantswerkzaamheden in het afgelopen kerkelijk seizoen. Het geeft een beeld van wat ik als predikant, voor 70% van de werktijd verbonden aan de protestantse gemeente te Vries, zoal doe, maar ook van wat er in onze kerkelijke gemeente speelt. Het […]

  Lees verder

 • Boeken

  Søren Kierkegaard, Voorwoorden

  “Een recensent is en hoort te zijn, hoort er zijn eer in te stellen een dienende geest te zijn”. Dixit Søren Kierkegaard (1813 – 1855) Of beter gezegd: Nikolaus Notabene. Opgelet dus, want onder dat pseudoniem schrijft de Deense filosoof zijn gelegenheidsgeschrift Voorwoorden, oorspronkelijk verschenen in 1844 en nu vertaald […]

  Lees verder

 • Blog

  waar is dat feestje?

  Toch attent. Op deze dag waarop ik mijn 30-jarig predikantsjubileum vier, hebben collega’s een foto in de krant geplaatst, waarop zij mij vanaf de Dam in vol domineesgewaad vriendelijk toelachen. Nee, natuurlijk niet om mij te feliciteren. Het is een foto van een paar jaar geleden, toen de landelijke predikantendag […]

  Lees verder

 • Blog

  niet in het minst

  Ik lees een preek uit een bundel, afkomstig uit een tas vol boeken die ik recent bij een vriendelijke mevrouw heb opgehaald. Zij ruimt haar appartement op. “U weet er vast wel een bestemming voor”. Nu hebben prekenbundels mijn professionele belangstelling, dus die heb ik er maar voor mezelf uitgevist. […]

  Lees verder

 • Blog

  versterking

  Vandaag was ik op bezoek in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. Er was een programma georganiseerd voor vertegenwoordigers van fondsen om een plan te bespreken voor het aanstellen van geestelijk verzorgers in het gebied. Als provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe werken we daar van harte aan mee. Na een […]

  Lees verder

 • Preken

  eenheid in verscheidenheid, Pinksteren 2018

  Morgenmiddag hoop ik in Amersfoort te zijn. Daar wordt een viering gehouden ter gelegenheid van 50 jaar Raad van Kerken Nederland, met onder andere diverse Pinksterliederen die we vandaag hier ook zingen. Dit jaar is er ook nog een ander jubileum. In augustus wordt gevierd dat de Wereldraad van Kerken […]

  Lees verder

 • Blog

  greep

  De voorzitter stelde aan het einde van de gemeentevergadering spontaan voor om gezamenlijk het Onze Vader te bidden. Na wat aarzeling bij de eerste regel, viel iedereen van de aanwezigen, ikzelf incluis, in met de bekende regels van het traditionele gebed …. in de oude versie. Terwijl we elke zondag […]

  Lees verder