vrede op aarde?

december 18, 2014 1 reactie

In dit jaar is op vele plaatsen herdacht dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In de ons omringende landen meer dan bij ons, omdat Nederland buiten de oorlog bleef en slechts indirect de gevolgen daarvan onderging. Maar in Europa staat deze oorlog nog steeds bekend als de Grote Oorlog. Het verlies aan mensenlevens was enorm. De volledige patstelling in de loopgraven langs het front, onderstreepte als nooit tevoren de waanzin van de oorlog. Waarom?

Uit deze oorlog dateert een verhaal over het Kerstbestand van 1914. Het hoort inmiddels tot de moderne legenden van onze tijd, maar het gaat terug op een werkelijk gebeurd verhaal.
Tegen Kerst waren de soldaten uitgeput en geschokt door de zware verliezen. Ondanks de verwachting van een oorlog die snel afgelopen zou zijn, waren beide partijen verzand in stellingen die onbeweeglijk tegenover lagen. Op kerstavond daalde de temperatuur tot beneden het vriespunt, op sommige plaatsen sneeuwde het. De soldaten werden droevig en dachten aan thuis waar hun familie in een warme woonkamer met een kerstboom gezellig aan het haardvuur zat om cadeautjes uit te pakken.
Volgens verschillende bronnen begon het ermee dat in de vroege ochtend van 24 december een Duitse soldaat in het Engels naar de Engelsen riep dat Duitse soldaten om half acht kerstliederen wilden komen zingen; om zijn boodschap kracht bij te zetten plaatste hij een brandende kaars op de Engelse loopgraaf. Grote aantallen Duitse soldaten kwamen zingend uit de loopgraven, de Engelsen kwamen meezingen, Stille Nacht, Heilige Nacht.

Op Internet kun je diverse verhalen over dit opmerkelijke Kerstbestand van 100 jaar geleden terug vinden. Ook een filmpje dat het Britse warenhuis Sainsbury heeft gemaakt over deze gebeurtenis voor Kerst 2014, zie hieronder. Geromantiseerd? Misschien, maar toch.

De vrede van Kerst kan bestaan, als mensen er in gaan geloven.

top 2000

december 15, 2014 0 reacties

Vrijdag was ik uitgenodigd in Hilversum om in Beeld&Geluid, waar het Top2000-café staat opgesteld, een paar promotiefilmpjes op te nemen voor de Top2000-kerkdiensten in het land.

geöinterviewd door Fred Omvlee, internetdominee PKN

geïnterviewd door Fred Omvlee, internetdominee PKN

mijn nummer 1 is ....

mijn nummer 1 is ….

met collega's uit Zoetermeer en Dronten (foto's Jan van de Lagemaat - PKN)

met collega’s uit Zoetermeer en Dronten en met Fred
(foto’s Jan van de Lagemaat – PKN)

Ondertussen begint de Facebookpagina van onze eigen Top2000-viering in Assen goed te lopen.
Breng ook je stem uit, of stuur een mailtje.

om warmhertichheid

december 13, 2014 0 reacties

Gisteren was ik o.a. bij de jaarlijkse vergadering van de rayonhoofden van de Raad van Kerken Nederland.
De bijeenkomst werd geopend met een gebed in de twee rijkstalen van ons land.
Uit liefde voor de Friese taal geef ik hier de tekst, die overigens terug te vinden is in het boekje Eén druppel jou, een gezamenlijke uitgave van RvK en Evangelische Alliantie.

O God, fier boppe ús út,
God neist ús, as ien fan ús,
God dy’t yn ús wennet:
wy tankje jo foar ús libben en foar de skepping,
foar goedens en ferjouwing,
foar ynspiraasje en mienskip.

Wy bidde om ûntferming foar ús wide wrâld
sykjend om rjocht en frede;
foar de minsken, ticht om ús hinne
sykjend om leafde en takomst:
foar ússels, sa as wy hjir binne,
sykjend nei jo, yn stitle en rêst.

Jou ús in waarm hert,
Jou ús in helder ferstân.
Jou ús warbere hannen.
Yn hert, holle en hannen
hongerich nei rjocht,
toarstich nei frede.

(t. Hinne Wagenaar)

bed and breakfast  de nije dyk - st.annaparochie

bed and breakfast
de nije dyk – st.annaparochie

Geen filmpje zonder ophef.
Welkom in de kerk….

schrijven helpt

december 10, 2014 0 reacties

Je kunt nog deze hele dag – 10 december Dag van de Mensenrechten – naar theatercafé Samalas op de bovenste verdieping van Warenhuis Vanderveen in Assen gaan, om daar mee te doen aan de schrijfmarathon van Amnesty International.
Zelf was ik er vanmorgen bij, toen burgemeester Carry Abbenhues de manifestatie opende>
IMG_20141210_09535010731166_869756273056180_398500336034960196_n

campinglife

december 9, 2014 0 reacties

Volgend jaar bestaat het Interkerkelijk Recreatiewerk op Vakantiepark Witterzomer bij Assen 50 jaar.
Ik ben gevraagd om in de feestelijke jubileumviering in juni voor te gaan en mag nu alvast  meedenken over de organisatie van het jubileumprogramma. Zoals Advenstprojecten en Kerstspelen in de zomer worden gemaakt, zo worden in de winter de zomeractivteiten voorbereid. Vandaar dat we gistermiddag om de tafel zaten.campin

Wat maakt dit werk zo bijzonder?
Het oecumenische karakter is één van de ingrediënten van het succes. De aanwezige campingspastor vertelde dat ze regelmatig van gasten hoort dat ze het zo fijn vinden als er in de diensten in de recreatiezaal ook een “roomse dominee” voorgaat.

De samenwerking van acht kerken uit de directe omgeving in een stichting (SIRW) en de medewerking van de parkdirectie, zorgt daarnaast voor een stevige basis. Maar is die ook toekomstbestendig?
Idee is daarom om als onderdeel van de jubileumactiviteiten een symposium te organiseren met mensen uit het veld. Werktitel: trends en ontwikkelingen in het kerkelijk recreatiewerk.
We broeden deze winter verder, in de hoop dat er van de zomer een mooi vogeltje uitkomt…

bonnetje bewaren

december 4, 2014 0 reacties

Kreeg ik doorgestuurd:
kerststal

om de lieve vrede

december 2, 2014 0 reacties

Dat is de titel die we aan de Zin-in-Zondagbijeenkomst van a.s. 7 december hebben gegeven.
In de maand waarop we ons voorbereiden op het (kerst)feest van de Vrede, is het goed om stil te staan bij wat we zelf kunnen bijdragen aan een vredelievende wereld.

om de lieve vredeMargriet Westers (25), opgegroeid in Assen, is uitgenodigd om iets te vertellen over haar werk. Zij werkt voor het project Sabeel van Kerk in Actie, deels in Jeruzalem en deels in Nederland. Daardoor kent zij de gespannen situatie tussen de Israëli’s en de Palestijnen van nabij.
Aan de hand van het verhaal van twee gewone mensen, Daoud en Yair, laat ze zien dat je kunt kiezen om je niet door het geweld te laten leiden. Margriet gaat met ons in gesprek over de vraag hoe wij in onze eigen situatie omgaan met onrecht, geweld en vrede. Wij kunnen niet de oplossing geven voor het conflict daar, maar onszelf wel de vraag stellen hoe wij de vrede bewaren of herstellen.

Kees Richters verzorgt de muziek. Vincent van Vilsteren van het Drents Museum toont een object uit de collectie dat aansluit bij het thema.
Kortom weer veel te beleven (jammer dat ik er zelf niet bij kan zijn).
De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van het ICO aan de Zuidhaege 2 te Assen van 11- 12.15 uur.